Kapitale Connecties

In dit politiek manifest tracht Eelco Keij een brug te slaan tussen de Haagse politiek en het Nederlandse electoraat in het buitenland.
De twee hoofdvragen zijn: Wat is de economische meerwaarde van Nederlandse expats en emigranten voor Nederland zelf? En wat kan Nederland leren van de manier waarop andere landen met hun eigen burgers in het buitenland omgaan? Eelco Keij brengt het in dit boek in kaart. Hij trekt conclusies en doet aanbevelingen, in het bijzonder gericht op de politieke vertegenwoordiging van Nederlanders in het buitenland.
Het omslag symboliseert hoe onze expats, geworteld in Nederlandse bodem, zich vertakken over de wereld. In de huidige tijd blijven ze echter meer dan ooit betrokken bij hun vaderland, voornamelijk geholpen door de mogelijkheden van het internet.

Kapitale Connecties Kapitale Connecties Kapitale Connecties Kapitale Connecties Kapitale Connecties