Ford Foundation Jaarverslag

De Ford Foundation sloeg, als origanisatie, een nieuwe weg in door meer transparant te zijn en meer naar buiten te treden. Het thema ‘The Urgency of Now’ plaatst de organisatie terug aan de ‘frontlinies van sociale verandering wereldwijd’, zoals hun slogan luidt. Waar in het verleden lange lijsten van toegekende beurzen werden gepubliceerd, wordt nu alleen de belangrijkste informatie getoond, op een kleurige en toegankelijke manier. De aanpak van dit jaarverslag maakte de nieuwe richting kenbaar voor de buitenwereld.

Ontworpen bij Opto Design, New York.

Ford Foundation Annual Report Ford Foundation Annual Report Ford Foundation Annual Report Ford Foundation Annual Report Ford Foundation Annual Report Ford Foundation Annual Report Ford Foundation Annual Report Ford Foundation Annual Report Ford Foundation Annual Report Ford Foundation Annual Report Ford Foundation Annual Report Ford Foundation Annual Report