Artsen zonder Grenzen 2004

Een glossy koffietafelboek als jaarverslag zou niet gepast zijn voor een organisatie als Artsen zonder Grenzen. Het Jaarverslag 2004 is daarom in de vorm van een krant gegoten: actueel, urgent en meer een momentopname dan een overzicht van een lange periode. De artikelen bestaan uit verslagen uit alle landen waarin de organisatie actief is, tezamen met algemene stukken over het reilen en zeilen van de organisatie.
De financiele bijlage (de jaarcijfers) is gedrukt op roze papier, met een knipoog naar de Financial Times. De jaarverslagen werden verzonden in een speciale wikkel.

Ontworpen bij Colombo, Amsterdam.

AzG04_01 AzG04_02 AzG04_03 AzG04_04 AzG04_05 AzG04_06